Our Voice
Our Storm

A new opportunity has emerged for young adults with sight loss across Wales to have their voices heard. Between 2016 – 2019 we are looking to discover all the services provided locally and nationally that could benefit you.

UCAN Productions in partnership with Wales Council of the Blind, as a part of the 3 year Sustainable Social Services Grant we will be working specifically around Young Adults. We aim to give all young adults across Wales the opportunity to have their voices and opinions heard. Through setting up regional groups we hope to get everyone involved in helping us create better signposting for local services, shaping and advising on the services that are needed and ensuring that every individual has access to the same services. We will also be utilizing social media to share our thoughts and open discussions, create an online community and to promote services.

So, we need your help, we want our voices to be heard. We want anyone who has an interest in getting involved and telling us what they think about the services they use and the information that’s shared. Please get in touch at and join the discussion.


Ein Llais
Ein Storm

Rhwng 2016 a 2019 welwn cyfle arbennig i bobol ifanc ac oedolion gyda nam golwg ar draws y wlad i ddod at eu gilydd er mwyn rhannu syniadau, ceisio datrus problemau a mynegu’u barn am wasanaethau i’r rhai â nam golwg yng Nghymru.

Dros y tair mlynedd nesaf bydd Ucan Productions yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cyngor Cymraeg y Deillion gyda Grant Gwasanaethau Cymdeithasol Cynialadwy. Ein nôd o fewn y prosiect yw i greu llwyfan i oedolion ifanc ar draws y wlad er mwyn caniatau bod pawb yn cael deud eu barn.

Felly, y cam nesaf yw i ni ffurfio grwpiau rhanbarthol o oedolion ifanc sy’n rhannu ein angerdd am y nôd. Hoffwn ddarganfod faint o wybodaeth mae pobol yn gwybod am y gwasanaethau lleol sydd ar gael a darganfod ffyrdd newydd, mwy effeithiol o rannu’r ffynhonnellau yma. Yn ogystal a hyn hoffwn ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i greu cymuned ar-lein lle gallwn drafod yn agored, rhannu ein meddyliau a chadw mewn cysylltiad. Yn olaf, hoffwn wneud gwahaniaeth trwy geisio creu’r un cyfleuoedd a gwasanaethau i bob unigolyn ar draws y wlad. Os oes gan unrhywun diddordeb mewn ymuno â ni wrth i ni geisio greu llais i bobol ifanc â nam golwg yng Nghymru cysylltwch a ni.